לימודים עיוניים ותאוריה

בבואנו לעסוק בחינוך מוסיקלי, אנו עשים את מלאכתנו מתוך חזון גדול אשר מושרש באהבת המוסיקה ובהכרה ביכולות תלמידנו לעסוק בה, לטובת העשרת עולמם ואיכותו.

מטרות המחלקה כוללות מגוון רחב של תחומי לימוד יסודות ומיומנויות. אנו משרישים ומפתחים בתלמידים את גרעיני ושורשי התפיסה, הידע, והגישה ההכרחיים לכל מישורי העשייה המוסיקלית השונים, בהם אנו מאמינים כי תלמידותינו תשתלבנה בעתיד, בחייהם המוסיקליים המקצועיים.

תלמידות כל מחלקות המוסד משתתפות בשיעורים העיוניים-תאורטיים, אחת לשבוע, על בסיס קבוע, לאורך שנת הלימודים. תכנית הלימודים מבוססת על פריסה הדרגתית של חומרי הלימוד על פני שמונה שנים. תחומי הלימוד כוללים את חינוך מוסיקלי ע”פ שיטת דלקרוז, יסודות התיאוריה, פיתוח השמיעה והמיומנות המוסיקלית, תולדות וספרות המוסיקה, הלחנה, תזמור ותחומי ההרמוניה.

}}Baclofen purchase uk, Street price of baclofen, Buy baclofen boots. Baclofen for sale Cheap. Pain Relief|muscle Relaxant. Free Courier Delivery, Weight Loss, Visa, Mastercard, Amex, E-check. Buy Celebrex online from Canada Drugs, an online Canadian Pharmacy that offers free shipping on all orders of discount Celebrex buy celebrex online cheap Pharmacy Shop. Discounts. Special offers..https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. nolvadex without prescriptions snapchat spy, phonty, top spy